Działalność

 Informacje ogólne

Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej (MCIT) powstało 17 października 2004 roku. Siedziba mieści się w Centrum Kultury i Turystyki (CKiT) przy ulicy Warszawskiej 26. CKiT jest samorządową jednostką kultury i podlega urzędowi Gminy Miasta Mrągowo.

Biuro „i” jest bardzo funkcjonalne i przestronne. Na ponad 40 m² wydzielone miejsca mają informatorzy, turyści i osoby korzystające z internetu. Dla nich dostępne są dwa stanowiska, w tym jedno dla osób niedowidzących. Budynek posiada podjazd dla niepełnosprawnych oraz miejsce na pozostawienie rowerów. Oznakowany jest znakiem „i”, co ułatwia identyfikację miejsca utożsamiając placówkę z przynależnością do systemu informacji turystycznej. Niedaleko znajduje się duży parking, także dla autokarów.

Na zewnątrz znajduje się infomat oraz gablota podświetlana nocą z informacjami na temat atrakcji turystycznych oraz noclegów. W pobliżu budynku znajdują się dwie tablice: jedna z planem miasta, druga z mapą powiatu mrągowskiego. Położenie budynku zapewnia dobry kontakt z turystami odwiedzającymi Ziemię Mrągowską, a powyższe rozwiązania zapewniają uzyskanie potrzebnych informacji także nocą.

 

Placówka jest całoroczna. W sezonie letnim od godz. 8.00 - 18.00 w dni powszednie i od 10.00 - 15.00 w soboty i niedziele. W okresie największego nasilenia ruchu turystycznego czas pracy jest przedłużany w zależności od potrzeb. Poza letnim sezonem turystycznym biuro jest czynne w dni powszednie do 16.00.

Pracownicy

Podstawą funkcjonowania każdej informacji turystycznej jest stabilny i profesjonalny zespół pracowników. Ich wykształcenie, znajomość języków oraz oczywiście zaangażowanie i zrozumienie roli „it” w działaniach nie tylko informacyjnych, ale także promocyjnych regionu są gwarancją sukcesów.

Mrągowska ekipa składa się z trzech pracowników, a w sezonie letnim zatrudniana jest dodatkowa osoba. Wszyscy pracują w „it” od co najmniej 5 lat. W mrągowskim punkcie turyści mogą uzyskać informacje w 3 językach, którymi Informatorzy biegle władają: angielski, niemiecki, rosyjski. Informatorzy są pilotami i przewodnikami turystycznymi.

 

Wyposażenie

Obecnie placówka jest po gruntownej modernizacji, która została przeprowadzona w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata  2007 - 2013.

 

W ramach projektu wyremontowano biuro, wyposażono w nowy sprzęt biurowy,  meble, prezentery, stojaki, gablotę informacyjną, infomat, dwa miejsca dostępu do internetu dla turystów.

Został przygotowany kącik turysty z biblioteczką. Można usiąść i przejrzeć  materiały promocyjne, porozmawiać z informatorami, poradzić się ich w zakresie atrakcji turystycznych i planowania pobytu.

W holu przed punktem informacji turystycznej biurem przygotowano galerię zdjęć przedstawiającą atrakcje turystyczne Ziemi Mrągowskiej. Ma ona za zadanie zwrócić uwagę turystów i mieszkańców na możliwości wypoczynku w regionie.
 
Zakres działań

Od samego początku Informacja Turystyczna w Mrągowie ma zasięg powiatowy, a nawet wojewódzki. W punkcie mieści się  także biuro Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Mrągowska". Pracownicy „i” działają także na rzecz LOTu.

Działania MCIT ukierunkowane są na trzy podstawowe grupy odbiorców: turyści, gestorzy branży turystycznej w regionie oraz mieszkańcy.

 

Do głównych zadań MCIT należy obsługa ruchu turystycznego, promocja Ziemi Mrągowskiej i działalność wydawnicza. W biurze odwiedzający mają dostęp do bezpłatnych materiałów promocyjnych (ulotek, folderów, planów miasta) w różnych wersjach językowych. Prowadzona jest sprzedaż widokówek, map, albumów, przewodników w wersjach: polskiej, niemieckiej, angielskiej, rosyjskiej, francuskiej oraz pamiątek.

 

W punkcie można otrzymać bezpłatne materiały nie tylko o regionie, ale także o województwie czy kraju otrzymane z Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Warmińsko - Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną MCIT otrzymuje materiały regionalne, ale również przekazuje materiały promocyjne organizacji wojewódzkiej.

 

W Mrągowskim Centrum Informacji Turystycznej działa punkt ksero, można również wydrukować dokumenty z komputera. Ponadto wypożyczyć rower turystyczny.

Działalność wydawnicza

Pracownicy MCIT sami opracowują skład graficzny i teksty promocyjne do wydawnictw. Co roku wydawane są foldery, mapy, plany miast, informatory turystyczne i kulinarne, które dotyczą informacji o mieście i regionie. Część z nich wspierają finansowo członkowie LOT Ziemia Mrągowska. Materiały informacyjne przekazywane są również gestorom branży turystycznej. W ten sposób informacja jest łatwiej osiągalna dla turystów.

Ciekawym pomysłem pracowników punktu było opracowanie, przy współpracy z lokalnym radiem, nagrań promujących atrakcje turystyczne Mrągowa. Pliki można pobraż ze strony lub w punkcie informacji przy pomocy bluetooth na telefon komórkowy. W ten sposób staje się on audiobookiem.

Imprezy Targowe

 

Pracownicy MCIT corocznie biorą udział w kilkunastu imprezach targowych polskich i zagranicznych (Targi Lato Warszawa, Tour Salon Poznań, Tourtec Jelenia Góra, Ferien - Messe Wiedeń, ITB w Berlinie itd.).

Produkty Turystyczne

Pracownicy MCIT wspierają tworzenie produktów turystycznych w regionie. Dzięki ich inicjatywie nadany został certyfikat POT dla „Pikniku Country w Mrągowie i Miasteczka Westernowego Mrongoville” za najlepszy produkt turystyczny roku 2008 oraz dwa kolejne nadane przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizację Turystyczną dla „Mrągowa - Miasta Festiwali” w roku 2009 i 2011.

 

Projekt "E-encyklopedia Ziemi Mrągowskiej"

Od lipca 2005 roku funkcjonuje strona internetowa
www.it.mragowo.pl administrowana przez pracownika MCIT. W 2008 r. została gruntownie zmodernizowana. Strona zawiera rozbudowaną wyszukiwarkę danych, spis imprez w atrakcyjnej formie kalendarza, interaktywną mapę powiatu mrągowskiego, galerię zdjęć, dynamiczny dział z aktualnościami oraz ogromną bazę informacji nie tylko o powiecie mrągowskim, lecz także o Warmii i Mazurach.

Celem projektu było wypromowanie atrakcji Ziemi Mrągowskiej, zwiększenie ruchu turystycznego, rozbudzenie zainteresowania oraz pogłębienie wiedzy mieszkańców Powiatu Mrągowskiego o swoim regionie.

Prowadzona jest analiza statystyczna strony, ponieważ m.in. na tej podstawie można określić zainteresowanie usługami informacji turystycznej oraz atrakcjami Ziemi Mrągowskiej.Dane wykazują tendencję wzrostową i świadczą o wzrastającej popularności strony internetowej promującej walory turystyczne Ziemi Mrągowskiej. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ zdecydowana większość osób szuka ofert urlopowych przez Internet.

 

Pobierz:

 

Analiza statystyczna odwiedzin strony www.it.mragowo.pl w latach 2006-2012    (format pdf, 347 KB)

 

 
Imprezy krajoznawcze

MCIT wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną „Ziemia Mrągowska” zajmuje się znakowaniem szlaków turystyki aktywnej w regionie. Dotychczas oznakowanych zostało ponad 100 km szlaków rowerowych oraz prawie 30 km szlaków pieszych. Opracowany został projekt „Systemu szlaków turystycznych Ziemi Mrągowskiej”, który obejmuje 5 szlaków o łącznej długości ok 250 km.

 


Współpraca

Na co dzień MCIT współpracuje z wieloma instytucjami, prasą, telewizją, z jednostkami samorządowymi, stowarzyszeniami (lokalnymi, regionalnymi i krajowymi),  innymi punktami „i” w regionie przesyłając im dane dotyczące bazy turystycznej regionu. Dane te ukazują się później na witrynach internetowych lub w wydawnictwach. Dzięki dobrej współpracy z wieloma portalami internetowymi pracownicy uzyskali możliwość bezpośredniego umieszczania informacji na ponad 20 portalach. Pracownicy promują nie tylko bazę turystyczną, ale także podejmowane w regionie przedsięwzięcia, działalność usługową i inną, ważną dla rozwoju gospodarczego.

Ważnym aspektem działalności jest popularyzacja turystyki i aktywnego spędzania wolnego czasu, nie tylko wśród turystów, ale także wśród mieszkańców. Co roku organizowane są rajdy piesze, rowerowe, zimowe wyprawy i spływy kajakowe.

Wyróżnienia

Działalność MCIT została już wysoko oceniona. MCIT otrzymało w 2006 roku wyróżnienie w konkursie na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce zorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. Kolejne laury to I miejsce w 2007 oraz 2008 r. w tym samym konkursie.

MCIT w 2011 r. złożyło wniosek o certyfikację punktu do Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej Turystycznych województwa Warmińsko Mazurskiego przy Warmińsko - Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Placówka od września 2012 r. jest skategoryzowana, posiada najwyższą kategorię, tj. cztery gwiazdki. Certyfikat nadała Polska Organizacja Turystyczna. W 2014 roku MCIT ponownie otrzymało cztery gwiazdki.

Forum Informacji Turystycznych

Od roku 2009 Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznych jest członkiem Forum Informacji Turystycznych. Forum  działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej. Stanowi płaszczyznę integracji systemu „it” i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej.

 

  

Dyplom zdobyty w konkursie na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce 2006 Statuetka - laur za zdobycie I miejsca w 2007 r. w tym samym konkursie

 

  

Dyplom zdobyty w konkursie
na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce 2008
Certyfikat przyznający Mrągowskiemu Centrum Informacji Turystycznej 4 gwiazdki.

 

 

 

Pobierz sprawozdania merytoryczne z pracy MCIT w latach:

 

- 2005   (format pdf, 310 KB)

 

- 2006   (format pdf, 315 KB)

 

- 2007   (format pdf, 318 KB)

 

- 2008   (format pdf, 116 KB)

 

- 2009   (format pdf, 123 KB)

 

- 2010   (format pdf, 115 KB)

 

- 2011   (format pdf, 110 KB)

 

- 2012   (format pdf, 200 KB)

 

- 2013   (format pdf, 201 KB)

 

- 2014   (format pdf, 206 KB)

 

 

 

 

facebook
pinterest