Propozycja trasy rowerowej Mrągowo - Popowo Salęckie - Wyszembork - Szestno - Kiersztanowo - Gizewo - Gązwa - Polska Wieś - Mrągowo

Długość szlaku:  km

Opis:

1 - kilometry liczone od początku szlaku

2 - kilometry liczone od końca szlaku

km1 km2 opis  Zdjęcia
0.00
Promenada wzdłuż brzegu j. Czos. Początek trasy przy Parku Lotników za Urzędem Miasta Mrągowa. Do 5 km jedziemy Zielonym Szlakiem Rowerowym "Wokół jeziora Juno".
 0.42
Kilka metrów za mostkiem nad rzeką Dajną skręcamy w lewo, zjeżdżając z promenady j. Czos i jedziemy pod górkę.  
0.60
Dojeżdżamy do drogi asfaltowej (ul. Jaszczurcza Góra)  i skręcamy w lewo.  
0.68
Po kilku metrach dojeżdżamy do ul. Giżyckiej, skręcamy w prawo, przejeżdżamy przez ulicę i kierujemy się do Miasteczka Westernowego Mrongoville.  
0.75
Po przejeździe ul. Giżyckiej skręcamy w lewo, jedziemy w dół drogę wyłożoną kostka brukową prowadzącą do Mrogoville. Jest to stary nasyp kolejki wąskotorowe

 

1.72
Przejeżdżamy przez Miasteczko Westernowe Mrongoville.

1.95
Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo kierując się do Popowa Salęckiego.  
3.00
Skrzyżowanie (Y) z drogą do Młynowa. Skręcamy najpierw w prawo w kierunku Młynowa, by po paru metrach skręcić w lewo. Wjeżdżamy na drogę szutrową. Jest to ponownie nasyp wąskotorówki.
4.20
Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg gruntowych, skręcamy w prawo i jedziemy dalej nasypem wąskotorówki.  
 5.00
Dojeżdżamy do skrzyżowania (+) dróg gruntowych, jedziemy prosto. Kontynujemy jazdę nasypem wąskotorówki równolegle do zabudowań wsi.
5.60   Dojeżdżamy do drogi asfaltowej na końca wsi. Jedziemy prosto w kierunku jeziora Salęt.  
 5.90   Jedziemy groblą usypaną przez jezioro Salęt. Piękne miejsce widokowe.  
 6.00   Po minięciu jeziora Salęt z lewej strony kierujemy się na północ w kierunku Wyszemborka. Nie ma możliwości zjazdu z drogi. Droga szutrowa.  
 8.40   Wyszembork. Wyjeżdżamy w centrum wsi. Po lewej duży budynek, w którym mieściła się kiedyś wiejska szkoła. Kierujemy się w lewo drogą asfaltową.  
12.60

Dojeżdżamy do szosy asfaltowej kierunku Mrągowo – Kętrzyn (trasa nr 591). Powinniśmy jechać prosto, pomiędzy dwoma budynkami na drogę gruntową z „kocimi łbami”. Jedziemy Zielonym Szlakiem Rowerowym "Wokół jeziora Juno". Można skorzystać z okazji i zwiedzić Kościół w Szestnie.
12.90

Przejeżdżamy nad rzeczką Młynówką. Za rzeczką zaczyna się stromy podjazd.
13.40

Odnoga drogi gruntowej w lewo zastawiona dużum kamieniem, szlak wiedzie prosto w kierunku widocznej w oddali drogi asfaltowej kierunku Mrągowo – Reszel.  
13.70
Dojeżdżamy do szosy w kierunku na Św. Lipkę, skręcamy w prawo. W lewo natomiast w dole widać piękną aleję w kierunku Mrągowa.
15.90
  Zjeżdżamy z asfaltu w kierunku Kiersztanowa (droga gruntowa) w lewo.

 16.50
Kiersztanowo. Jedziemy na dół. Na skrzyżowaniu (T) skręcamy w lewo („kocie łby”). Na wprost skrzyżowania na prywatnej posesji widać niewielki pagórek otoczony drzewami. Jest to prawdopodobnie pozostałość po pogańskich Prusach.  
 17.00   Przejeżdżamy mostem nad rzeką Dajną (szlak kajakowy). Przed mostem po lewej sklepik spożywczy a po prawej pomnik upamiętniający założenie wsi.
17.20
  Skrzyżowanie (T) w centrum wsi, Jedziemy w lewo.  
17.40   Rozwidlenie dróg (W), Zielony Szlak Rowerowy "Wokół jeziora  Juno"  skręca w lewo równolegle do widocznego na lewo j. Juno. Udajemy się w prawo. Jedziemy drogą szutrową. Po kilkudziesięciu metrach wjeżdżamy na górkę, z której rozciaga się wspaniały widok na Kiersztanowo i j. Kiersztanowskie.
 20.10  

Gizewo. Docieramy do asfaltu. Skręcamy w lewo.

 
23.30   Widoczny zjazd w prawo w kierunku Gązwy. Trzymamy się drogi głównej, jedziemy w lewo.  
 27.00   Przejeżdżamy przez Polską Wieś. Wyjeżdżając ze wsi, na zakręcie po lewej stronie drogi jest punkt widokowy, z którego widać j. Juno i w oddali kościół w Szestnie. Szlak wiedzie asfaltem prosto. Znowu dotarliśmy do Zielonego Szlaku Rowerowego "Wokół jeziora Juno", którym jedziemy aż do Mrągowa.
 28.00   Cmentarz komunalny po prawej stronie. Zjeżdżamy drogą asfaltową w dół. Wjazd do Mrągowa, szosa zyskuje nazwę ul. Młodkowskiego. Stąd jedziemy już brukowaną ścieżka pieszo – rowerową (nawierzchnia z kostki niefazowanej).

 

28.70
  Po drodze mijamy skrzyżowania (+) z ul. Kormoranów, dalej z ul. Widok, koniec ścieżki rowerowej, szlak wiedzie prosto asfaltem (ul. Młodkowskiego).
 29.20   Skrzyżowanie (Y) z ul. Harcerską, szlak skręca w prawo i wiedzie nadal ul. Młodkowskiego.  
29.50 0.00 Koniec szlaku proponowanego do przejazdu w tę stronę (ul. Młodkowskiego).  

 

facebook
pinterest